Svi novoupisani polaznici dobijaju besplatan lekarski pregled i obuku na simulatoru vožnje.

Lekarski pregled i prva pomoć organizuju se u prostorijama auto-škole.

 

Iskoristite posebne pogodnosti prilikom plaćanja!

Odobravamo plaćanje na rate: gotovinski, čekovima, platnim karticama i putem administrativne zabrane.

       

 
CENOVNIK
Naziv Količina Cena
Čas teorijske obuke 40 16.000,00
Čas praktične obuke 40 72.000,00
Čas obuke na simulatoru vožnje 10 0,00
Teorijski ispit 1 5.000,00
Praktični ispit 1 5.000,00
Dopunski čas 1 1.800,00
UKUPNO 98.000,00
 
CENOVNIK ZA KANDIDATE KOJI POSEDUJU AM ILI A1 KATEGORIJU
Naziv Količina Cena
Čas teorijske obuke 7 4.000,00
Čas praktične obuke 35 63.000,00
 
CENOVNIK ZA KANDIDATE KOJI POSEDUJU A2 ILI A KATEGORIJU
Naziv Količina Cena
Čas teorijske obuke 7 4.000,00
Čas praktične obuke 30 54.000,00