Teorijski ispit- uvodne napomene

 

Vozački ispit se sastoji iz dve celine: teorijskog ispita i praktičnog ispita. Kandidat je položio vozački ispit kada položi teorijski ispit i praktični ispit. Teorijskom ispitu može pristupiti kandidat za vozača koji je završio propisanu teorijsku obuku za vozača određene kategorije.

 

Teorijski ispit se polaže na računaru putem testa, koji je sastavljen od slučajno izabranih pitanja iz ukupnog fonda pitanja, pri čemu pitanja obuhvataju sadržaj iz programa teorijske obuke.

 

Teorijski ispit se polaže u učionici auto škole koje organizuje vozački ispit. Za vreme sprovođenja teorijskog ispita u učionici su prisutni samo kandidati i članovi ispitne komisije, odnosno lica koja vrše nadzor nad sprovođenjem vozačkog ispita.

 

Pre početka teorijskog ispita, ispitna komisija upoznaje kandidate sa načinom rešavanja testa i pruža im objašnjenja koja se odnose na način sprovođenja ispita.

 

Nakon započinjanja teorijskog ispita nije dozvoljena komunikacija između kandidata, odnosno kandidata i ispitivača. Do završetka ispita, odnosno odustajanja od polaganja, kandidat ne može napustiti učionicu, odnosno mesto za računarom na kojem polaže ispit.

 

Tačan odgovor na svako pitanje donosi određeni broj poena, koji je naveden uz svako pitanje (1,2 ili 3 poena). Ukupan broj poena na testu je jednak zbiru poena koji donosi tačan odgovor na svako pojedinačno pitanje. Teorijski ispit traje 45 minuta.

 

Za vreme trajanja vozačkog ispita ne mogu biti uključeni mobilni telefoni ni kandidata, ni ispitivača.

 

Pitanja u testu su sačinjena tako da kandidat odabere odgovor između najmanje dve ponuđene mogućnosti, od kojih je najmanje jedna tačna ili da kandidat upisivanjem cifara, odnosno brojeva ili njihovim označavanjem daje odgovor na pitanje. Ukoliko pitanje ima više tačnih odgovora, isto mora biti na odgovarajući način označeno.

 

Pozitivnu ocenu ("položio") ispitivač će dati kandidatu koji je na teorijskom ispitu postigao najmanje 85% od ukupnog broja poena.

 

Pre početka teorijskog ispita utvrđuje se identitet kandidata uvidom u ličnu kartu, za kandidata koji je strani državljanin uvidom u pasoš ili ličnu kartu za strance.

 

Kandidati i ispitivači na vozačkom ispitu moraju se pristojno ponašati, odnosno biti pristojno obučeni.

 

Pristojno oblačenje ispitivača i kandidata na vozačkom ispitu podrazumeva:

 

1) da kandidati i ispitivači moraju biti obučeni u prigodnu odeću, koja nije providna i koja ne sadrži slike, natpise i simbole koje vređaju javni moral ili mogu biti uvredljivog sadržaja u odnosu na pojedince ili grupe;

2) da majice na bretele, odnosno majice i košulje, koje ne pokrivaju ramena, stomak i leđa nisu dozvoljene;

3) da duboki dekoltei nisu dozvoljeni;

4) da suknje, šorcevi i bermude ne mogu biti kraći od kolena u slučaju osoba ženskog pola;

5) da šorcevi i bermude nisu dozvoljeni za osobe muškog pola;

6) da papuče nisu dozvoljene;

7) da nošenje naočara za sunce, kapa, kačketa i sl. na teorijskom ispitu nije dozvoljeno.

 

O položenom teorijskom ispitu pravno lice, na zahtev kandidata za vozača, izdaje potvrdu najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva. Kandidatu za vozača koji je položio vozački ispit pravno lice izdaje uverenje u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva.